Nisan Bilişim

Danışmanlık

. Lisanslı kullanılması gereken yazılımların, firmanızda doğru şekilde bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, eksiklerin giderilmesi konusunda bilgi paylaşımı.

. Sistem gereksinimlerinin belirlenmesi

. Finansal konulardaki yazılımların firmanıza uyarlanması, ek yazılımların yazılması, raporlama programlarının hazırlanması.

. Firmanızın ihtiyacı olam her türlü özel yazılımların analizi ve yazılması.

. Yazılım ve Donanım güvenlği konularında danışmanlık hizmeti ve kurulumu.